Kľúč k víťazstvám

18. mája Jn 17, 1-11a

"Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril..." Skús sa dnes modliť napodobňujúc Ježiša v jeho postoji. Častokrát sa nám totiž stáva, že na modlitbe vešame hlavu. A to nezostáva bez ozveny na našom duchu... Vstupujeme vtedy častokrát do seba, alebo sa venujeme akýmsi bludným myšlienkam. Skús sa dnes pomodliť ako Ježiš.