Kľúč k víťazstvám

11. júna Jn 19, 31-37

Boli tam a čakali na svoju chvíľu, dá sa povedať, že od večnosti - krv a voda v Ježišovom srdci. Od večnosti Boží Syn chcel dať bratom svoj život a svojho Ducha, čiže poznanie Otcovej lásky. Ako kresťania rodíme sa a žijeme z týchto prameňov: z vody krstu a krvi eucharistie, ktoré z neho vyšli pre nás vo chvíli Ježišovej smrti.