Kľúč k víťazstvám

13. júna Mk 4, 26-34

Tajomstvo šťastného života je ako vhodiť semeno do zeme - to je jediná vec, čo sa očakáva od nás. Všetko ostatné už pôjde nezávisle od nás. Radi by sme mali pod kontrolou všetko, ale v živote to tak nefunguje. Môžeme však byť ako roľník, ktorý s dôverou odovzdáva zemi semeno... Preto nie je potrebné sa strachovať o naše rozhodnutia. Oveľa horšie ako pomýliť sa, je totiž neskúsiť to.