Kľúč k víťazstvám

21. júna Mt 7, 1-5

"Ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás...". Ako súdiš ty? Aké sú tvoje miery, ktorými hodnotíš iných? Sú prísne, alebo veľkorysé? Práve nimi budeš súdený aj ty sám. Preto sa im dnes znovu prizri a hojne zreviduj.