Kľúč k víťazstvám

22. júna Mt 7, 6. 12-14

O akej tesnej bráne a úzkej ceste to dnes počujeme? O "ceste, čo vedie do života", o bráne do Božieho mesta, kde sme v stálej jednote s Otcom aj keď uprostred vecí a úloh. Prečo je táto brána tesná, a cesta úzka? Pretože sme na ceste našej premeny, oslobodzovania sa od zbytočností a dozrievania v láske, akú nám zjavil náš Pán Ježiš Kristus.