Kľúč k víťazstvám

14. júla Mt 11, 25-27

Nebeský Otec ukrýva a zjavuje svoje veci komu ako chce. A Ježiš ho za to zvelebuje. Lebo je to dobré aj pre nás, že nám Otec udeľuje poznanie podľa svojho uznania. Vždy však môžeme prosiť! Dobrá modlitba nás totiž vždy najprv zmenšuje, aby sa nám naše srdce dostatočne rozšírilo na prijatie Jeho darov.