Kľúč k víťazstvám

15. júla Mt 11, 28-30

Je leto, čas dovoleniek a hľadania oddychu. Dostávame preto Ježišovo slovo o opravdivom odpočinku a pozvanie k nemu. Kristov odpočinok je v prijatí Jeho jarma. To spočíva v zhodení jariem, ktoré sme si naložili sami, a v ťahaní brázdy nášho života len spolu s Ním. Spolu s Ním totiž sa aj veľké bremená stávajú príjemné a ľahké.