Kľúč k víťazstvám

16. júla Mt 12, 1-8

Ako často a ľahko hovoríme o tom, čo je Božou vôľou... A hocičo pod ňu dokážeme schovať. Od Pána sme však dostali zjavené predovšetkým toto slovo: "Milosrdenstvo chcem, a nie obetu".