Kľúč k víťazstvám

18. júla Mt 12, 14-21

"Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí..." Áno, takýto vskutku je náš Pán. Nech je dnes a vždy v tebe vďačnosť za milosrdenstvo a zhovievavosť, ktoré môžeš zakusovať stále znovu a znovu.