Kľúč k víťazstvám

18. júla Mk 6, 30-34

Keď sme v koncoch zvykneme si položiť otázku: kto ja vlastne som? A môžeme sa pokúšať o rôzne odpovede... Ježiš nás pozná lepšie ako my sami. Jeho pohľad na nás je plný zľutovania. Vidí nás totiž ako ovce bez pastiera. Ovca bez pasiera - to je presný obraz našej ľudskej kondície. Preto nám ponúka svoju náuku: sústrediť sa na to, čo nám hovorí Ježiš, je našou obnovou a opravdivým odpočinkom.