Kľúč k víťazstvám

19. júla Mt 12, 38-42

Máš Cirkev ohlasujúcu zmrtvychvstalého Syna človeka, ktorý bol tri dni a tri noci v lone zeme. Naozaj potrebuješ ešte väčšie znamenie?