Kľúč k víťazstvám

22. júla Jn 20, 1-2. 11-18

Mária Magdaléna prišla za Ježišom ešte v noci, no ukázalo sa, že táto noc je počiakom úplne nového Dňa. Je dôležité, aby sme aj my prichádzali za Ježišom počas "noci", to jest uprostred situácií, keď možno nevidíme nádej ani východiská pre náš život. S Ježišom sa tieto situácie stávajú počiatkom niečoho úplne nového...