Kľúč k víťazstvám

24. júla Mt 13, 24-30

"To urobil nepriateľ". S tým by sme mali počítať. To, čím sa medzi iným vyznačujú kresťania to je realizmus: nečudujeme sa, že zlo pôsobí a že mnohých zvádza. Našim postojom je pokoj a umenie rozlišovať.