Kľúč k víťazstvám

26. júla Mt 13, 31-35

To, že tie veci, s ktorými Ježiš začal sú tak malé a ukryté, ťa ešte stále pohoršuje? Ich sila je vlastne v tejto malosti a ukrytí.