Kľúč k víťazstvám

12. septembra Mk 8, 27-35

A ty, máš zmysel pre Božie veci, aby si mohol ísť za Mesiášom? Započúvaj sa dnes do jeho slov a znovu nájdi radosť v strácaní toho, čo ti prekáža nachádzať život!