Kľúč k víťazstvám

15. septembra Jn 19, 25-27

Ježiš odovzdáva svojho milovaného učeníka svojej matke, a svoju matku svojmu milovanému učeníkovi. V tomto jeho dare sa môže nájsť každý z nás, kto s vierou ide za ním a počúva ho. Lebo kto počúva Božie slovo a nasleduje ho, nachádza v Márii matku, ktorú môže prijať za svoju.