Kľúč k víťazstvám

16. septembra Lk 7, 36-50

"Myslím, že ten, ktorému viac odpustil." Túto odpoveď Ježiš označil za správnu. Vskutku, problém je uvidieť veľkosť svojej viny... Ty vieš koľko ti bolo odpustené?