Kľúč k víťazstvám

20. septembra Lk 8, 16-18

Dávajte si pozor, ako počúvate... Čo znamená bdieť nad tým, ako počúvame? Ak naozaj počúvame, náš život nám osvetľuje Božie slovo. Keď potom hľadíš na svoj život, vidíš či si počúval naozaj, alebo iba akože. Prirodzenosťou Slova je totiž osvecovať...