Kľúč k víťazstvám

23. septembra Lk 9, 7-9

Počujeme dnes o Herodesových rozpakoch... Pán Boh znepokojuje iba sebastredných ľudí. Kto hľadá lásku, v Bohu nájde najlepšieho priateľa, ktorý všetko vedie vo svojej prozreteľnosti.