Kľúč k víťazstvám

24. septembra Lk 9, 18-22

A vy?... Zástupy, čiže anonymné masy, povedia všeličo. Ale pre Ježiša je podstatné to, čo si myslíš ty. To je totiž niečo, čo v tebe stále pracuje a mení ťa. Za koho teda pokladáš Ježiša?