Kľúč k víťazstvám

14. októbra Lk 11, 47-54

Všetkým, ktorí dostali klúč poznania - náuku spasiteľného kríža, hrozí, že si ho privlastnia. Dostali sme ho však pre službu. Opravdivý kľúč poznania sa má používať, je umením milovať.