Kľúč k víťazstvám

20. októbra Lk 12, 39-48

Dnes sa nám opäť pripomína blahoslavenstvo o tých, ktorí bdejú, aby prijali Pána, keď prichádza. A dodáva sa, že z tohto postoja pochádza okrem blaha aj vernosť, múdrosť a schopnosť niesť zodpovednosť.