Kľúč k víťazstvám

25. októbra Lk 13, 10-17

To, čo sa udialo so ženou z dnešného evanjelia, sa má uskutočniť aj s nami - máme sa konečne vzpriamiť a oslavovať Boha. Čo to znamená? Znamená to, prestať stále niečo vyžadovať od seba a od iných, prijať sa akí sme, a teda spoľahnúť sa na Ježiša. Ale pritom oslavuj Boha, za všetko. Aj za ťažkosti, choroby, a zložité situácie, aj za samotu. On toto všetko premení na miesto Božieho oslávenia.