Kľúč k víťazstvám

27. novembra Lk 21, 34-36

Postaviť sa pred Syna človeka keď príde je úlohou každého kresťana a dôvodom, prečo je jeho každodennosť poznačená modlitbou a vedomím, že mnohé fakty mu chcú ukradnúť srdce.