Kľúč k víťazstvám

1. decembra Mt 15, 29-37

"Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky..." a stal sa zázrak rozmnoženia a nasýtenia. Vzdávanie vďaky je bránou k takýmto zázrakom. Zvlášť vtedy, keď sa nám zdá, že máme málo alebo nedostatočne. Vzdávaj vďaky a uvidíš, že Boh sa stará a že dáva nadmieru.