Kľúč k víťazstvám

15. januára Mk 2, 13-17

Akým úžasným balzamom sú Ježišove slová, že neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov! Áno, jeho slová a jeho povolanie nie sú pre elitu, pre nejakých schopnejších, ale pre teba, takého aký si. Je potrebné, aby si to uvidel, lebo len potom budeš môcť naozaj počuť a prijať jeho "Poď za mnou".