Kľúč k víťazstvám

24. januára Mk 3, 22-30

Nedostane odpustenie hriechov, „kto sa rúha Duchu Svätému“. Preto prosme Pána, aby nás nikdy nepreniklo presvedčenie, že sa už od Ježiša nepotrebujeme učiť, že už sme v poriadku a že sa nemusíme otvárať na nič nové. Spochybňovať Ježišovu autoritu je totiž rovnaké ako rúhať sa Bohu - rovnako nás to oddeľuje od Života.