Kľúč k víťazstvám

27. marca Lk 15, 1-3. 11-32

"Vstanem a pôjdem k Otcovi!" Zrodil tento Pôst v tebe takúto túžbu a rozhodnutie, alebo si ešte neobjavili, že si hriešnik a tak slúžiš Bohu so závisťou voči hriešnikom a s pocitom krivdy? Kde si? Otec ťa čaká.