Kľúč k víťazstvám

29. marca Jn 5, 1-3. 5-16

Dnešné evanjelium nám ukazuje, že dar nášho oslobodenia stál Ježiša život. Vskutku, tento dar je darom nového života, ktorý vyviera zo skúsenosti lásky.