Kľúč k víťazstvám

31. marca Jn 5, 31-47

"Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!" O čiu oslavu máš záujem ty? Kto má potvrdzovať tvoju opravdivosť?