Kľúč k víťazstvám

1. apríla Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Každému z Ježišových učeníkov je tiež určená "hodina". Možno to bude až hodina tvojej telesnej smrti. Vždy však ide o chvíľu svedectva "o pravdivosti toho, ktorý nás poslal"...