Kľúč k víťazstvám

2. apríla Jn 7, 40-53

V úžase o ňom povedali: „Nikdy tak človek nehovoril“. A cítime aj my, že je to pravda. Prečo však tak povrchne počúvame jeho slová?