Kľúč k víťazstvám

3. apríla Jn 8, 1-11

"Kde sú? Nik ťa neodsúdil?" Už si prijal v tomto čase prípravy na Veľkú Noc dar odpustenia? Je to veľmi dôležité. Aby si videl, že Pán ťa neodsudzuje. Chce, aby si žil novým životom, preto všetko odpúšťa.