Kľúč k víťazstvám

4. apríla Jn 8, 12-20

Ak je v tvojom živote tma, spomeň si na žiarivý plameň sviece, ktorý sa zapaľuje pri krste detí. Si Božím dieťaťom a aj tebe bolo povedané: „kto mňa nasleduje, nebude chodiť v temnotách, ale bude mať svetlo života“.