Kľúč k víťazstvám

5. apríla Jn 8, 21-30

V ťažkej konfrontácii Ježiša a farizejov sa stále zreteľnejšie zjavuje totožnosť Božieho Syna, ktorý prišiel pre našu spásu. Nemôže zaprieť, čo je pravdou: "ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch". Čo to znamená pre mňa dnes? Pozvanie zanechať svoje pokusy o sebaspásu a staviť na Jeho osobu.