Kľúč k víťazstvám

6. apríla Jn 8, 31-42

Zásadná otázka na dnes znie: si otrok, alebo syn? Prizri sa tvojmu vzťahu s Otcom. A potom tvojmu vzťahu s Jeho Synom a tvojim Bratom.