Kľúč k víťazstvám

7. apríla Jn 8,51-59

Čo robíš s prijatým Ježišovým slovom? Nie je to druhoradá vec: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ Čo znamená zachovať? Nosiť v srdci, vo vedomí, v pamäti, a teda vracať sa k nemu a stále si ho osviežovať. Takto bude v nás Ježišovo slovo živé a prinášať život, ktorý nič nemôže premôcť, ani smrť.