Kľúč k víťazstvám

8. apríla Jn 10, 31-42

"...vo mne je Otec a ja v Otcovi". Toto je vlastne tá zmena, po ktorej Ježiš túži pre nás. On chce, aby sme nielen niečo vedeli o Bohu, ale aby sme v Ňom boli. Má totiž moc uviesť nás do tak hlbokého vzťahu so sebou a s Otcom v Duchu Svätom, že budeme jedno s Bohom. A toto je prameň premeny nášho srdca.