Kľúč k víťazstvám

14. mája Jn 15,9-17

Ostávať v láske toho, ktorý ma miluje tak, že dal život za mňa - hľa, celá snaha kresťanského života. To ostávanie v láske sa zabezpečuje jeho nasledovaním, čiže rovnakou láskou k priateľom. Je to nevyčerpateľný zdroj radosti.