Kľúč k víťazstvám

15. mája Jn 13, 31-33a. 34-35

Ježiš dnes hovorí o oslávení Boha v ňom, čo sa uskutočňuje tým, že prijíma Judášovu zradu. Preto potom hovorí o láske a pozýva k nej všetkých svojich učeníkov...