Kľúč k víťazstvám

23. mája Jn 15,26-16,4a

Všetko, z čoho sa skladá náš život, je prípravou na to, čo príde. Oplatí sa starať sa o jeho kvalitu, aby sme, keď nadídu ťažkosti, „vydali svedectvo“ o viere a o našej nádeji.