Kľúč k víťazstvám

14. júna Mt 5, 43-48

Nie minimum, ale naopak - maximum vidí v nás náš Boh. Sme schopní väčšieho dobra než len toho, ktoré nám príde z naše prirodzenosti. Môžeme milovať dokonca aj svojich nepriateľov, a mať v sebe dobroprajnosť dokonca voči tým, čo nás prenasledujú! Pre to sme stvorení, a Ježiš nám pripomína túto dokonalosť, ktorú do nás voložil náš Nebeský Otec.