Kľúč k víťazstvám

19. júna Lk 9, 18-24

Zamysli sa dnes nad tým, ako by si definoval svoj život. Buď pritom úprimný. A potom dovoľ Ježišovi, aby ťa vyviedol z tohto tvojho života, ku životu, ktorý ti On túži dať.