Kľúč k víťazstvám

22. júna Mt 7, 15-20

Čo je to za ovocie, podľa ktorého môžeme spoznať proroka? Veľká farnosť, množstvo lajkov, predaných knižiek? Nie, ide o ovocie, ktorého pôvodcom je Duch Svätý: pokoj, láskavosť, trpezlivosť, miernosť, čistota, čiže sebakontrola, atď. Ako hovorí sv. Pavol, sú to tí, čo križujú svoje telo s jeho žiadosťami. Križujú, čiže usmrcujú! Tí majú jednotu s inými aj v samote, ohlasujú aj mlčaním, sú oslávení aj v ponížení...