Kľúč k víťazstvám

30. júna Mt 9, 1-8

„Tento sa rúha.“ Aj tebe sa zdá odpúšťanie, ktoré dáva Boh, príliš? Je pozoruhodné, že táto reakcia v nás sa upevňuje predovšetkým po našom vlastnom hriechu... Až odpustenie prijaté z Božej ruky otvára v nás úprimné milosrdenstvo k hriešnikom.