Kľúč k víťazstvám

4. augusta Mt 16, 13-23

Bez zásluh! Bez zásluh máme účasť na mimoriadných daroch. Vidíme to zvlášť v dnešnom evanjeliu na príklade Apoštola Petra. Vidíme, ako veľmi je obdarovaný a zároveň, že to obdarovanie nevychádzalo zo žiadnych zásluh...