Kľúč k víťazstvám

30. septembra Lk 10, 13-16

Pokánie má v sebe viacero aspektov. Pocit viny, výčitky, opustenosť, ale aj jeden úžasne krásny aspekt. To je vtedy, keď sa hriešnik, ako fénix vstávajúci z popola, obnovuje a to, čo bolo škaredé, skrčené a ochromené, sa začína rozvíjať. Deje sa to v tom kajúcom rúchu a popole, o ktorom dnes hovorí Ježiš, keď nás pozýva k obráteniu.