Kľúč k víťazstvám

1. októbra Lk 10, 17-24

Tažko sa to počúva dnešnému človeku, zameranému na efektivitu, ale Ježiš hovorí o tom, že sa nemáme tešiť, lebo niečo dokážeme alebo, že sme niečo urobili, dokonca ani nie z toho, že dokážeme premôcť zlo. Toto sú pre neho druhoradé veci. Najdôležitejšia vec, z ktorej sa máme tešiť, je to, že naše mená sú zapísane v nebi, že patríme Bohu a sme Jeho deťmi!