Kľúč k víťazstvám

2. októbra Lk 17, 5-10

Dnes o viere. O tom, čo zmôže tento dar. Niet totiž tak obrovského a zakoreneného problému, ktorý by sme nemohli prekonať, vďaka viere. Preto nakonci je reč aj o tom, že slúžiť na základe viery nie je žiadna zásluha, ale milosť a privilégium. Preto Božiemu sluhovi neprislúcha ani žiadna odmena za jeho službu. Samotná služba je mu totiž odmenou.