Kľúč k víťazstvám

6. októbra Lk 11, 5-13

Serafín Sarovský označil za cieľ kresťanského života získavanie Ducha Svätého. Ak je to tak, tak potom dnešné evanjelium nás uisťuje o tom, že každú našu prosbu o tento dar predchádza mimoriadna Božia priazeň a starostlivosť...